Sporters Voor Nicolas

01

welkom

Net zoals in 2017 organiseren wij opnieuw een veiling van originele, door sporters gesigneerde wedstrijdtruitjes.  Deze veiling gaat door om nagedachtenis aan onze zoon, broer, schoonbroer Nicolas Pattyn, die overleed op 2 juni 2016 in leven te houden.

 

Alle op deze veiling aangeboden originele wedstrijdtruitjes werden belangeloos ter beschikking gesteld door de sporters zelf, hun club, of hun federatie.

 

De volledige opbrengst van onze actie gaat dit jaar naar de vzw Saying Goodbye en Het Portiek (vzw De Korenbloem).

02
PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE VEILING
Vooraleer u kunt bieden op één van de truitjes dient u zich eerst te registreren en een persoonsgegevens doorgeven. Pas dan kan u een bod uitbrengen. Indien u een bod hebt gedaan op één van de truitjes, en iemand anders doet een hoger bod, kan u daarover verwittigd worden, indien u deze optie hebt aangekruist bij uw registratie. De veiling eindigt op 01/12/2019 om 11:59. Indien er net voor de sluiting van de veiling vooralsnog een hoger bod wordt uitgebracht op uw hoogste bieding, wordt de duur van de veiling verlengd met 5 minuten zodat u vooralsnog een hoger bod zou kunnen uitbrengen. Het bedrag geboden door de winnaar van een truitje op deze veiling moet worden verhoogd met € 5,- voor de verzendingskosten. Het totaalbedrag (bod + verzendingskosten) dient gestort te worden op de onderstaande rekening op naam van PATTYN - DESCHODT IBAN : BE57 0350 3673 3335 BIC : GEBABEBB U vermeldt bij uw betaling : winnaar veiling truitje van “xxx” (naam sporter). Wij danken u voor jullie deelname aan deze veiling voor Vzw Saying Goodbye en de Vzw Het Portiek en wensen u alvast veel plezier bij het bieden op je favoriete shirt.
03

vzw SAYING GOODBYE

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. Jaarlijks organiseren zij hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer. Je kunt rechtstreeks chatten op de website www.saying-goodbye.be of je kunt gratis de lotgenotenlijn bellen op 0800/82 532.

04

HET PORTIEK

Het Portiek is een dagverzorgingscentrum van vzw De Korenbloem, voor personen met jongdementie.
Jongdementie neemt zijn aanvang voor de leeftijd van 65 jaar. Anders dan bij dementie op oudere leeftijd is dat de dementie vaak start met gedragsveranderingen en andere psychische problemen. De jonge leeftijd en de andere kenmerken doet vaak niet vermoeden dat men dementie heeft maar veeleer wordt gedacht aan depressie of andere psychische aandoeningen. De andere kenmerken en het verschillend verloop van jongdementie zorgt voor andere problemen bij de getroffen persoon en zijn gezin, en vraagt dus ook een andere aanpak.Het Portiek werd in 2012 geselecteerd voor het pilootproject zorg van minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse Bouwmeester. In 2016 starten de werken voor een woonzorgcentrum, dienstencentrum, dagcentrum, nachtopvang, crisisopvang en kortverblijf voor personen met jongdementie.


DVC Het portiek is een huis in de rij waar personen met jongdementie persoonsgericht begeleid worden. Samen met de persoon en zijn mantelzorger gaan zij op zoek naar een geschikte dagindeling met zinvolle activiteiten volgens eigen interesses en mogelijkheden. De nadruk van de werking ligt op aangepaste, zinvolle activiteiten, huiselijkheid, persoonsgerichte aanpak, kleinschaligheid, het stimuleren van de eigenwaarde, professionele begeleiding en laagdrempeligheid.

Meer info op www.dekorenbloem.net

06

Neem Contact op


Contact papa Marnix

Marnix-pattyn@hotmail.com
Tel :0495/230768

Mama Catherine

catherinedeschodt@hotmail.com

Zus Charlotte

Charlotte.pattyn@belux.imptob.com